Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe 2019/20

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że od 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Klubu można będzie się zapoznać z listą studentów rekomendowanych do otrzymania Nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe w roku akademickim 2019/2020.

Do dnia 28 stycznia 2021 roku zainteresowanym osobom zostanie udostępniona do wglądu lista rankingowa, będą udzielane wyjaśnienia jej dotyczące oraz po uwzględnieniu ewentualnych uwag, mogą zostać dokonane uzasadnione zmiany na tej liście.

Zarząd KU AZS UW