Legitymacja ISIC-AZSLegitymacja ITIC-AZSLegitymacja AZSFAQ

Zostań członkiem AZS i wyrób legitymację ISIC-AZS!

Wypełnij Formularz Rejestracyjny:

• Imiona / Nazwisko – wpisz swoje dane osobiste;

• KlubKU AZS Uniwersytet Warszawski;

• Obywatelstwo – zaznacz czy posiadasz obywatelstwo polskie: TAK ⇒ uzupełnij swój numer PESEL / NIE ⇒ wpisz swoje obywatelstwo i uzupełnij numer dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego);

*Dane są wykorzystywane dla ubezpieczenia NNW

• Data Urodzenia – wpisz datę urodzenia w formacie dd.mm.rrrr;

• Płeć – zaznacz swoją płeć;

• Telefon – podaj swój numer telefonu w formacie: numer kierunkowy kraju + numer telefonu (np.: 48 000 000 000);

• Data przystąpienia – jeżeli wyrabiasz nową legitymację – zaznacz dzień w którym wypełniasz wniosek. Jeżeli już jesteś członkiem AZS wybierz swoją pierwotną datę przystąpienia do AZS (znajdziesz z przodu swojej poprzedniej legitymacji ISIC-AZS), żeby zachować ciągłość swojego członkostwa;

• Zdjęcie – wgraj i wykadruj swoje zdjęcie w formacie elektronicznym.

Rodzaj legitymacji

• Rodzaj legitymacji – wybierz odpowiedni rodzaj legitymacji ISIC-AZS / ITIC-AZS / AZS;

• Typ legitymacji – wybierz żądany przez ciebie rodzaj legitymacji: elektroniczna / elektroniczna + fizyczna.

UWAGA!!! Wybranie typu legitymacji skutkuje brakiem możliwości zmiany w przyszłości. Oznacza to, że wybierając tylko legitymację elektroniczną, nie będziesz miał/a możliwości wyrobienia fizycznej (plastikowej) wersji w późniejszym terminie. Wyrobienie fizycznej legitymacji wiąże się z dodatkową opłatą w zależności od sposobu odbioru legitymacji (odbiór osobisty w biurze AZS UW = 10 zł /wysyłka pocztą = 18 zł).

• Rodzaj legitymacji – wybierz odpowiedni rodzaj legitymacji ISIC-AZS / ITIC-AZS / AZS;

• Uczelnia/Szkoła – wybierz z listy swoją uczelnię (np. Uniwersytet Warszawski);

• Numer legitymacji studenckiej – wpisz swój nr albumu (znajdziesz go z przodu legitymacji studenckiej);

• Skan legitymacji studenckiej/szkolnej – wgraj skan lub zdjęcia dwóch stron swojej legitymacji studenckiej.

Sekcja sportowa i rodzaj ubezpieczenia

• Sekcja Główna – zaznacz sekcję do której przystępujesz / należysz. W przypadku zajęć WF – wybierz odpowiednie zajęcia prowadzone przez AZS UW.

UWAGA! W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie znajdziesz sekcji/zajęć WF, na które się zapisałeś/-aś — sprawdź rubrykę „Klub” i upewnij się, że zaznaczyłeś/-aś KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego

• Ubezpieczenie – wybierz żądany przez ciebie wariant ubezpieczenia NNW (dostępne są opcje na 6 500 zł, 25 000 zł i 65 000 zł). Przed dokonaniem wyboru zapoznaj się z cennikiem ⇒

• Orzeczenie o niepełnosprawności – zaznacz opcję odpowiednią dla Ciebie.

Zgody

Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj zgody niezbędne do przetwarzania twoich danych osobowych, celem ubezpieczenia oraz przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego.

Adres e-mail

Wpisz swój właściwy adres e-mail. Na ten adres dostaniesz potwierdzenie pomyślnej rejestracji, login i hasło do logowania się do swojego panelu w systemie. Adres e-mail zostanie również wykorzystany jako adres kontaktowy, w razie potrzeby.

Płatność

Zaakceptuj regulamin płatności i kliknij „Wyślij” przechodząc do systemu płatności Blue Media. Po pomyślnie zakończonej transakcji sprawdź swoją skrzynkę mailową — znajdziesz tam 3 nowe powiadomienia: 2 dotyczące potwierdzenia zapłaty w systemie Blue Media oraz powiadomienie z systemu SORGA, zawierające twoje dane do logowania.

Treść zakładki
Treść zakładki
Treść zakładki