Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 18 marca 2024 roku o godzinie 19:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.