OGUNy AZS

Czy wiesz że z AZS UW możesz zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) ?!

Zapraszamy do rejestracji na przedmioty organizowane przez AZS Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym 2018/19:

Anty-Terror System
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyka współcześnie występujących zagrożeń, niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych. Tematyka akty terroru takie jak: sytuacja zagrożenia( zamach), aktywny strzelec (active shooter), sytuacja zakładnicza. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład), praktycznej (ćwiczenia sytuacji zagrożenia).

Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-ATS-OG
Zapraszamy na Facebook.

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb 
Przedmiot płatny: 320 zł/semestr
(ćwiczenia 20h, wykład 10 h)
Run Hide Fight

Przedmiot umożliwia kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Podczas zajęć student poznaje specyfikę zagrożeń i kultury bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią poszerzane są umiejętności kontroli i właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabywanych podczas ćwiczeń z instruktorem. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na Uniwersytecie Warszawskim: Aula, sala sportowa wyposażona w podłogę wyłożoną matami treningowymi.

Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-RHF-OG
Zapraszamy na Facebook.

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb
Przedmiot płatny: 320 zł/semestr
(ćwiczenia 20h, wykład 10 h)
Brydż Sportowy
PoczątkującyPoczątkujący - IntensywnyŚredniozaawansowanyŚredniozaawansowany - IntensywnyZaawansowany

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z brydżem oraz dla tych, które jak dotąd miały styczność tylko z brydżem amatorskim. Specjalnie dla tych osób został stworzony prosty system licytacyjny, który uczy logicznego myślenia i przygotowuje do nauki bardziej zaawansowanych metod licytacji. Główna część zajęć jest ukierunkowana na naukę logicznego myślenia w technice gry, ze szczególnym naciskiem na rozgrywkę kontraktów bez atutowych. Wprowadzone są proste manewry rozgrywkowe (impas, przepuszczenie, odblokowanie), które stosuje się na specjalnie przygotowanych rozdaniach. Główny nacisk na zajęciach położony jest na nauczanie poprawnego rozumowania, dlatego do minimum ograniczona jest teoria wymagająca nauki pamięciowej.

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYP-OG
Przedmiot płatny: 300 zł/semestr(ćwiczenia 30 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z brydżem oraz dla tych, które jak dotąd miały styczność tylko z brydżem amatorskim, a chciałyby spróbować swoich sił w brydżu w formie sportowej. Materiał obejmuje program grupy początkującej, średniozaawansowanej i częściowo zaawansowanej.

Główny nacisk na zajęciach położony jest na nauczanie poprawnego rozumowania, dlatego do minimum ograniczona jest teoria wymagająca nauki pamięciowej oraz praktyczne aspekty gry. W każdym tygodniu, uczestnicy mają 1,5h zajęć teoretycznych i 3h turniej.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do medalowych startów na mistrzowskich zawodach krajowych i zagranicznych.

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYPI-OG
Przedmiot płatny: 120 zł/semestr (ćwiczenia 90 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które ukończyły zajęcia w grupie początkującej i osób, które regularnie grają w brydża amatorsko lub zawodniczo, a przy tym opanowały podstawy dowolnego systemu licytacyjnego. Na zajęciach duży nacisk stawiany jest na naukę licytacji systemem Wspólny Język oraz naukę mechanizmów w licytacji jednostronnej. Spora część zajęć poświęcona jest również rozgrywce oraz podstawowym elementom gry w obronie. Ćwiczone są również te same elementy co w pierwszym semestrze tyle, że w trudniejszej formie oraz dochodzi kilka nowych manewrów rozgrywkowych (gra na przebitki, impas przebitkowy, bezpieczna rozgrywka koloru, niedopuszczenie niebezpiecznego przeciwnika).

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYSZ-OG
Przedmiot płatny: 300 zł/semestr (ćwiczenia 30 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które miały styczność z brydżem amatorskim lub w formie sportowej, np. na zajęciach grupy początkującej intensywnej i znają podstawy licytacji. Materiał obejmuje program średniozaawansowany i zaawansowany.

Główny nacisk na zajęciach położony jest na nauczanie poprawnego rozumowania, dlatego do minimum ograniczona jest teoria wymagająca nauki pamięciowej oraz praktyczne aspekty gry. W każdym tygodniu, uczestnicy mają 1,5h zajęć teoretycznych i 3h turniej.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do medalowych startów na mistrzowskich zawodach krajowych i zagranicznych.

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYSI-OG
Przedmiot płatny: 120 zł/semestr (ćwiczenia 90 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które ukończyły grupę średniozaawansowaną z oceną bardzo dobrą lub są/byli czynnymi zawodnikami lub osoby posiadające dobrą znajomość Wspólnego Języka lub innego systemu licytacyjnego, które rozegrały w życiu minimum 400 rozdań w brydża sportowego, towarzyskiego lub na komputerze przez sieć albo z programem. Na zajęciach ćwiczone są zaawansowane elementy licytacji jednostronnej, podstawy licytacji dwustronnej i licytacji w obronie oraz zaawansowane manewry rozgrywkowe i obronne (wisty i sygnały).

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYZ-OG
Przedmiot płatny: 200 zł/semestr (ćwiczenia 60 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb

Szachy – grupa początkująca

Przedmiot pozwala studentom zrozumieć zasady i szeroko pojęte zagadnienia związane z szachami. Zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności analitycznego myślenia i przewidywania następstw podjętych decyzji. Uczą podejścia strategicznego i taktycznego do wybranych problemów. Na zajęciach studenci korzystają z wielu materiałów szkoleniowych, zadań przedstawionych na diagramach szachowych, prezentacji multimedialnych, zasobów internetowych.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład) i praktycznej (ćwiczenia przy szachownicy). W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami gry w szachy, poznają podstawowe pojęcia związane z szachami (roszada, bicie w przelocie). Zaznajomią się z historią rozwoju królewskiej gry, nauczą się korzystać z komputera zarówno w celu samodzielnego rozgrywania partii szachowych jak i późniejszej ich analizy.

Prowadzący: mgr Arkadiusz Leniart
Kod przedmiotu w USOS: 8004-SZACHY-POCZ-OG
Przedmiot płatny: 300 zł/semestr
(ćwiczenia 20h, wykład 10 h)

Szczegóły przedmiotu na stronie USOSweb