Katalog Zajęć Ogólnouniwersyteckich AZS UW

Poniżej znajdziesz ofertę zajęć prowadzonych przez Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Warszawskiego, równoważnych zajęciom ogólnouniwersyteckim w semestrze zimowym 2019/2020. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zapisy poprzez system USOSWeb.


Anty-Terror System
Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-ATS-OG
Cena: 320 zł/semestr

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyka współcześnie występujących zagrożeń, niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych. Tematyka akty terroru takie jak: sytuacja zagrożenia( zamach), aktywny strzelec (active shooter), sytuacja zakładnicza.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład – 10 godzin), praktycznej (ćwiczenia sytuacji zagrożenia – 20 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb.

Run. Hide. Fight.

Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-RHF-OG
Cena: 320 zł/semestr

Przedmiot umożliwia kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Podczas zajęć student poznaje specyfikę zagrożeń i kultury bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią poszerzane są umiejętności kontroli i właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabywanych podczas ćwiczeń z instruktorem. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład – 15 godzin), praktycznej (ćwiczenia sytuacji zagrożenia – 15 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb.

Survival Adventure

Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-SA-OG
Cena: 320 zł/semestr

Przedmiot umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przetrwania w warunkach pozamiejskich w różnych wariantach zagrożenia. Student podczas zajęć zdobywa podstawowy zestaw umiejętności, pozwalający na przetrwanie w warunkach zagrożenia zdrowa i życia, takich jak rozpalanie i kontrola ognia, pierwsza pomoc, zdobywanie pożywienia, zabezpieczanie źródła wody, orientacja w terenie, budowa schronienia, dobieranie i pakowanie ekwipunku, psychologia przetrwania, nauka pracy w grupie, nauka kontroli nad grupą, stosowanie prostych technik linowych oraz szereg innych technik survivalowych. Poprzez obserwację pośrednią oraz bezpośrednią poszerzane są umiejętności rozpoznawania oraz właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia – 30 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb.

Facebook

Emergency First Response

Prowadzący: Maciej Górski
Kod przedmiotu w USOS: 8004-EFR-OG
Cena: 320 zł/semestr

Przedmiot umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych u poszkodowanych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia i zdrowia.W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Rozpatrywane są różnice oraz zbieżności w ratownictwie cywilnym, a ratownictwie taktycznym. Wykorzystywanie elementów ratownictwa taktycznego podczas zdarzeń masowych w warunkach cywilnych. Nabywanie umiejętności wykorzystania podręcznych elementów codziennego użytku w ratownictwie oraz udzielaniu pierwszej pomocy. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia – 30 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb.

Facebook

Brydż Sportowy
Grupa Początkująca Grupa Średnio-Zaawansowana Grupa Zaawansowana

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYP-OG
Cena: 300 zł/semestr

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z brydżem oraz dla tych, które jak dotąd miały styczność tylko z brydżem amatorskim. Specjalnie dla tych osób został stworzony prosty system licytacyjny, który uczy logicznego myślenia i przygotowuje do nauki bardziej zaawansowanych metod licytacji. Główna część zajęć jest ukierunkowana na naukę logicznego myślenia w technice gry, ze szczególnym naciskiem na rozgrywkę kontraktów bezatutowych. Wprowadzone są proste manewry rozgrywkowe (impas, przepuszczenie, odblokowanie), które stosuje się na specjalnie przygotowanych rozdaniach. Główny nacisk na zajęciach położony jest na nauczanie poprawnego rozumowania, dlatego do minimum ograniczona jest teoria wymagająca nauki pamięciowej.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia – 30 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYSZ-OG
Przedmiot płatny: 300 zł/semestr

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które ukończyły zajęcia w grupie początkującej i osób, które regularnie grają w brydża amatorsko lub zawodniczo, a przy tym opanowały podstawy dowolnego systemu licytacyjnego. Na zajęciach duży nacisk stawiany jest na naukę licytacji systemem Wspólny Język oraz naukę mechanizmów w licytacji jednostronnej. Spora część zajęć poświęcona jest również rozgrywce oraz podstawowym elementom gry w obronie. Ćwiczone są również te same elementy co w pierwszym semestrze tyle, że w trudniejszej formie oraz dochodzi kilka nowych manewrów rozgrywkowych (gra na przebitki, impas przebitkowy, bezpieczna rozgrywka koloru, niedopuszczenie niebezpiecznego przeciwnika).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia – 30 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb

Prowadzący: Piotr Dybicz
Kod przedmiotu w USOS: 8004-BRYZ-OG
Przedmiot płatny: 200 zł/semestr

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które ukończyły grupę średnio-zaawansowaną z oceną bardzo dobrą lub są/byli czynnymi zawodnikami lub osoby posiadające dobrą znajomość Wspólnego Języka lub innego systemu licytacyjnego, które rozegrały w życiu minimum 400 rozdań w brydża sportowego, towarzyskiego lub na komputerze przez sieć albo z programem. Na zajęciach ćwiczone są zaawansowane elementy licytacji jednostronnej, podstawy licytacji dwustronnej i licytacji w obronie oraz zaawansowane manewry rozgrywkowe i obronne (wisty i sygnały).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia – 90 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb

Szachy
Grupa Początkująca Grupa Średnio-Zaawansowana

Prowadzący: Marcel Kanarek, Arkadiusz Leniart
Kod przedmiotu w USOS: 8004-SZACHY-POCZ-OG
Cena: 300 zł/semestr

Przedmiot pozwala studentom zrozumieć zasady i szeroko pojęte zagadnienia związane z szachami. Zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności analitycznego myślenia i przewidywania następstw podjętych decyzji. Uczą podejścia strategicznego i taktycznego do wybranych problemów. Na zajęciach studenci korzystają z wielu materiałów szkoleniowych, zadań przedstawionych na diagramach szachowych, prezentacji multimedialnych, zasobów internetowych.

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład – 10 godzin) i praktycznej (ćwiczenia – 20 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb

Prowadzący: Piotr Dybicz, Anna Sztyber
Kod przedmiotu w USOS: 8004-SZACHY-SRZ-OG
Przedmiot płatny: 300 zł/semestr

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które ukończyły zajęcia w grupie początkującej i osób, które regularnie grają w brydża amatorsko lub zawodniczo, a przy tym opanowały podstawy dowolnego systemu licytacyjnego. Na zajęciach duży nacisk stawiany jest na naukę licytacji systemem Wspólny Język oraz naukę mechanizmów w licytacji jednostronnej. Spora część zajęć poświęcona jest również rozgrywce oraz podstawowym elementom gry w obronie. Ćwiczone są również te same elementy co w pierwszym semestrze tyle, że w trudniejszej formie oraz dochodzi kilka nowych manewrów rozgrywkowych (gra na przebitki, impas przebitkowy, bezpieczna rozgrywka koloru, niedopuszczenie niebezpiecznego przeciwnika).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykład – 10 godzin) i praktycznej (ćwiczenia – 20 godzin).

Termin i lokalizację zajęć wraz z innymi szczegółami można znaleźć na stronie przedmioty w USOSweb