Zawieszenie pracy gabinetu fizjoterapii do 14.04.2020

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rekomendacją Prezydium KRF w związku z pandemią dla podmiotów udzielających komercyjnych świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej a także w zgodzie z komunikatami i zaleceniami właściwych instytucji  dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2, Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego zawiesza pracę gabinetu fizjoterapii do dnia 14 kwietnia 2020 r.
Tagged , .