Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
oraz udział zespołów koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej
i siatkówki w ligach państwowych są częściowo finansowane
przez m.st. Warszawa